O požičaníBližšie informácie o požičaní
luxusného karavanu


1Dostanete extra iba u nás

Asistenčné služby:

 • Bezplatná asistencia v prípade defektu.
 • Bezplatná asistencia v prípade opačného natankovania.
 • Bezplatná asistencia v prípade straty kľúčov alebo zabuchnutia si kľúčov.
 • Bezplatné zabezpečenie vozidla havarijným poistením.
V cene prenájmu od 7 dní vrátane poskytujeme klientom:
 • - Bezplatnú dezinfekciu vozidla prípravkom Vital Oxide elektrostatickou aplikačnou pištoľou
 • Bezplatné parkovanie vozidla klienta na parkovisku Ydeme ktoré je chránené kamerovým systémom 24/7
 • Bezplatné vybavenie kuchyne vozidla kempingovým riadom a príslušenstvom
 • Bezplatné poskytnutie posteľných plachiet na matrace
 • Bezplatné kempingové vybavenie vozidla elektrickými prípojkami
 • Bezplatné vybavenie vozidla plynom – kúrenie, varenie, ohrev teplej vody
 • Bezplatné vybavenie vozidla nosičom bicyklov
 • Bezplatné vybavenie vozidla externou markízou
 • Bezplatné vybavenie vozidla externým kempingovým nábytkom a kobercom
2Podmienky prenájmu

Potrebné doklady a vek vodičov

Nájomca musí dovŕšiť vek 24 rokov a byť držiteľom vodičského oprávnenia Skupiny B po dobu najmenej 2 roky. Vozidlo bude prenajaté po predložení dvoch dokladov preukazujúcu totožnosť nájomcu (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas), u firiem navyše živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra. Vozidlo smie viesť Iba nájomca a osoby uvedené v zmluve/objednávke s priloženými všeobecnými obchodnými a zmluvnými podmienkami o nájme. Ďalší vodič (spĺňajúci rovnaké kritériá ako nájomca). Vo vozidle je zakázané fajčiť a akokoľvek upravovať vozidlo (lepením, vŕtaním, skrutkovaním, demontážou častí a podobne).

Prevzatie a vrátenie vozidla

Vozidlo sa odovzdáva čisté s doplna natankovanou nádržou na PHM, rovnako tak sa aj vracia. Plyn vodu nájomca pred vrátením nedopĺňa. Odpadovú nádrž na odpadovú vodu a nádrž WC je nájomca povinný pred vrátením vozidla vyprázdniť, v prípade opačnom účtujeme vždy servisný poplatok za vyprázdnenie 50 Eur. Prevzatie Odovzdanie vozidla zaberie cca 60-90 Minút je treba s tým počítať. Vozidlo sa odovzdáva ráno o 9:00 hod. v prvý deň nájmu v období mimosezóny a počas obdobia sezóny o 17:00. Po uplynutí doby nájmu dopravného prostriedku je Nájomca povinný vrátiť dopravný prostriedok v sídle Prenajímateľa najneskôr o 17:00 hod. posledného dňa nájmu počas obdobia mimosezóny a počas obdobia sezóny o 9:00 ráno, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Prevzatie a odovzdanie vrátenie vozidla sa počíta ako deň z prenájmu.

Servisný poplatok

Servisní poplatok 69 Eur zahŕňa:

 • úplné vyčistenie interiéru vozidla,
 • profesionálne umytie exteriéru vozidla,
 • plnú plynovú fľašu v lete, počas zimného nájmu dve,
 • posteľné plachty
 • chémia do WC + toaletný papier,
 • doplnenie prevádzkových kvapalín (úžitková voda, ostrekovače, oleje a podobne),
 • príprava VOZIDLA - drobné opravy a servisné práce,
 • asistenčné služby na zavolanie

Kaucia

Pri odovzdaní vozidla požadujeme vratnú kauciu 1200 Eur v hotovosti pri obytných autách a 800 Eur v hotovosti pri prívesoch. Kaucia sa uhrádza pri prevzatí dopravného prostriedku. Kaucia je určená na prípadné škody nekryté havarijným poistením, neodstrániteľné znečistenia poškodenie interiéru a exteriéru karavanu.

Poistenie

Vozidlá majú uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla s územnou platnosťou podľa Zelenej karty, na všetky riziká je havarijne poistené so spoluúčasťou 10%, min. však 650Eur. Spoluúčasť bude v prípade poistnej udalosti strhnutá z kaucie. Pri poškodení alebo strate príslušenstva vozidla sa havarijné poistenie neuplatňuje, rovnako tak pri vniknutí tretej osoby krádeži príslušenstva alebo predmetov umiestnených vnútri vozidla. Takáto škoda bude v takomto prípadne strhnutá z kaucie. Ak Vyššie zložené kaucie nepostačujú na pokrytie vzniknutej škody alebo spoluúčasti je nájomca povinný doplatiť rozdiel do 5 kalendárnych dní.
Kompletné podmienky poistenia tu

Platobné podmienky

Po rezervácii nájomca dostane e-mailom náhľad všeobecných zmluvných obchodných podmienok o nájme + potvrdenú objednávku k úhrade zálohy. Do troch pracovných dní je nájomca povinný zaplatiť zálohu vo výške 50% celkového nájomného ako rezerváciu svojho termínu. Doplatok nájomného servisný poplatok zaplatí nájomca najneskôr urobiť 30 dní pred prevzatím dopravného prostriedku. Kauciu zaplatí nájomca v hotovosti pri prevzatím vozidla. V cene za Už zahrnutý prenájom vybavenie kuchyne: riad - taniere, základné hrncove vybavenie, príbory, poháre, nože a podobne.

Sankcie

ZZa stratu kľúčov od VOZIDLA, Osvedčenie o registrácii VOZIDLA, zelene karty, alebo ostatné dokumentácie účtuje prenajímateľ zmluvnú pokutu Až 1500,- Eur za každú stratenú položku. V prípade vrátenia hrubej znečisteného vozidla účtuje prenajímateľ zmluvnú pokutu Až 500,- Eur. V prípade neskoršieho vrátenia vozidla, nez za dohodnuté v zmluve, účtuje prenajímateľ zmluvnú pokutu vo výške 700,- Eur za každých začatých 24 HODÍN omeškania.

Nehody a poruchy

Nájomca je povinný IHNEĎ ohlásiť akúkoľvek škodu telefonicky prenajímateľovi. Pri akejkoľvek nehode, živelnej udalosti, vniknutie tretej osoby do vozidla, odcudzenie vozidla je povinný ohlásiť udalosť polícii vyžiadať si doklad o vykonanom šetrení. Pre Prípad nehody, poruchy, živelnej udalosti alebo odcudzenie máme dohodnuté havarijné poistenie a asistenčné služby v rozšírenom rozsahu.

3Časté otázky

Stačí mi na šoférovanie obytného auta vodičský preukaz skupiny B?

K šoférovaniu našich obytných áut Vám postačuje vodičské oprávnenie skupiny B, všetky naše obytné autá majú totiž celkovou hmotnosť do 3500 kg. Nájomca musí dovŕšiť vek 24 rokov a biť držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B po dobu najmenej 2 rokov. Rovnaké kritérium platí i pre ostatných vodičov.

Ako sú naše vozidla vybavené?

Všetky naše obytné vozidla sú vybavené:

 • plynovým kúrením a plynovým bojlerom na ohrev teplej vody,
 • chladničkou s mrazničkou (pracuje na 220V-sieťová elektrina v kempe, 12V-z baterky iba krátkodobo a na plyn z zásobníka vo fľaši),
 • plynovým sporákom v kuchynke,
 • drezom,
 • umývadlom,
 • sprchou,
 • chemickým WC,
 • tempomatom,
 • motorovou klimatizáciou.

Vozidlo je vybavené meničom napätia (vytvára elektrinu 220V i bez pripojenia na elektrickou sieť).

Niektoré vozidlá majú cúvaciu kameru, niektoré navigáciu, DVD/usb prehrávač, DVBT anténu, Satelitnú plnoautomatickú anténu a markízu, nosič na 4 bicykle.

Na začiatku nájmu od nás dostanete v cene plné plynovú fľašu (v čase zimného/jesenného nájmu dve – do zásoby), chémiu do WC a plnú nádrž vody.

Musím mať svoju kempingovou výbavu?

Súčasťou vozidla je:

 • Kompletné vybavenie kuchyne,
 • Podľa Vášho výberu príplatkové prikrývky s obliečkami,
 • chrániče matracov,
 • pripojovacie kabely,
 • vyrovnávací kliny,
 • výstražná tabule,
 • mapa kempov a zoznam karavanových parkovaní v Európe,
 • upratovacie potreby,
 • hadice alebo kanvica pre doplňovanie vody,
 • dve plné fľaše plynu v čase zimného/jesenného karavaningu a jedna (úplne dostatočná) v čase letného karavaningu.

Kempingový nábytok, bicykle, gril apod. si môžete podľa Vašich želaní od nás prenajať.

Môžem si prenajať Karavan na moju firmu?

Na prenájom Vám radi vystavíme faktúru na Vašu firmu a zaplatené nájomné je pri tomto použití daňovo uznateľným nákladom. Naše nájomné obsahuje DPH, ktoré Vám na daňovom doklade vyčíslime.

Čo je alkovňa?

Slovo alkovňa znamená priestor nad kabínou určený je na spanie dvoch osôb alebo troch detí. Tradične obytný voz s alkovňou poskytuje veľký vnútorní priestor, z lôžka v alkovni nie je treba každý deň skladať posteľ a pretvárať ho na sedenie.

Čo znamená polo integrovaný karavan?

Polo integrovaný obytný voz je moderní forma obytného vozu bez alkovny. Díky tomuto riešeniu je vozidlo nižšie, má nižšie ťažisko a vyznačuje výbornými jazdnými vlastnosti a nižšou spotrebou paliva. Polo integrované vozy majú spravidla posteľ, ktorá sa sťahuje zo stropu (elektricky, alebo mechanicky).

Čo znamená integrovaný karavan?

Integrovaný karavan znamená vrcholnú triedu obytných vozidiel, pretože sa jedná o kompletnú prestavbu kabínu vodiča. Využitie priestoru je u integrovaných obytných karavanov najlepším možným, majú množstvo úložných priestorov, otočná komfortné predné sedadlá a tiež sťahovaciu posteľ pre spanie ďalších dvoch osôb, ktoré sa sťahujú nad sedadlá vodiča a spolujazdca.

Ako funguje garáž?

Väčšina karavanov majú integrovanú garáž, čo je nákladný priestor v zadnej časti karavanu prístupný veľkými dverami z boku. Tento priestor je určený k preprave rozmerných predmetov kempingového nábytku, grilu, generátora el. energie apod. Garážou sú vybavené všetky naše karavany. Podľa typu karavanu a veľkosti garáže je v nej možné prevážať aj malý skúter.

4Zoberte si naše EXTRA doplnky pre VAŠE pohodlie
 • Grill Lotus 2,99 Eur/deň pri prenájme od 14 dní bezplatne
 • Kempingová stolička 0,79 Eur/deň pri prenájme od 7 dní bezplatne
 • Kempingový stôl 1,19 Eur/deň pri prenájme od 7 dní bezplatne
 • Kempingový koberec pred karavan 0,49 Eur/deň pri prenájme od 7 dní bezplatne
 • Snehové reťaze 0,99 Eur/deň pri prenájme od 7 dní bezplatne
5Poistenie a zodpovednosť

ROZŠÍRENÉ ASISTENČNÉ SLUŽBY V POVINNOM ZMLUVNOM POISTENÍ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA S CELKOVOU HMOTNOSŤOU DO 3,5 TONY VRÁTANE služby OPTIMUM PLUS ktorá zahŕňa:

Zobraziť PDF

Havarijne poistenie pre Vaše bezpečie

6Ceny

Cenník YDEME 2022

Cenník si zobrazíte kliknutím na obrázokPožičajte si karavan a
získate SLOBODU, ktorá si vás podmaní.REZERVOVAŤ KARAVAN